Fair use Policy

1. Indien er een vast bedrag is afgesproken voor de levering van een dienst of product in opdracht, is daar de Fair Use Policy op van toepassing.

2. De fair use policy staat het overschrijden maximaal 20 % van de afgesproken uren of productprijs toe.

3. Indien de fair use policy in gang treedt dient Raemansky de klant hiervan op de hoogte te brengen en met de klant overeen te komen of deze overschreden mag worden of niet.

4. De klant heeft het recht verdere de werkzaamheden te stoppen als de grens van de fair use policy is bereikt. De klant dient dit schriftelijk (of elektronisch) aan Raemansky bekend te maken alvorens deze grens is bereikt. 

5.Uren die de fair use policy overschrijden, worden in rekening gebracht aan de klant aan het op dat moment gelden normale uurtarief. De klant kan hierover geen aanspraak maken kortingen of aanbiedingen. 

6. Raemansky behoudt zich het recht om bij het bereiken van de fair use policy grens de overeenkomst te beindigen zonder opgave van reden, ook als de werkzaamheden niet volledig zijn afgerond. Raemansky dient dit tijdig schriftelijk (of elektronisch) aan de klant bekend te maken.

7. Indien de Fair Use Policy grens is bereikt en Raemansky van verdere werkzaamheden afziet is Raemansky niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant hierdoor lijdt. De klant is in dit geval nog steeds het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd, ook als de werkzaamheden op dat moment nog niet volledig zijn afgerond.

8. Indien de Fair Use policy dreigt te worden overschreden en er wordt niet overeengekomen om de werkzaamheden daarna tegen normaal tarief voort te zetten, dient Raemansky voor zover mogelijk naar eigen inzicht de werkzaamheden zo goed mogelijk af te ronden.

 

Raemansky 2020 ©